Marc's egen webbplats...

 


 


Push to look closer at human genome!

 

 

 

 

 

 

 

 

Brain Push if You like diving with a friend...

 

Look at your brain!

SHALOM !..Marc hälsar Dig välkommen till denna webbplats, där jag hoppas att Du skall hitta det Du söker efter. Och då tänker jag först och främst på information om Din undervisning i Biologi1 o 2. Vi skall ägna oss åt cellbiologi, organiserade cellsystem, humanbiologi och näringslära. Du kommer ihåg att TRYCK för DNAfilm !..vi började kursen med en presentation av cellen i dess vidaste bemärkelse. Vi poängterade vikten av molekylärgenetik i dagens medicinska forskning samt betydelsen av klarläggningen av hela mänskliga genomet; HUGO ... Du kommer att lära Dig att visualisera humana kromosomer (på datorn i alla fall...) och vi kommer att DNA molekylen...titta på en ny metod, ASI (applied spectral imaging) samt på "Universums mest komplexa objekt", hjärnan: ett dynamiskt system som kan ändras...
Search this site powered by FreeFind

Vi kommer första veckan att påminna oss om att cellen är grunden för allt levande på jorden; man kan säga att cellen är den minsta morfologiska enheten för självständighet eller ett organiserat system av biokemiska strukturer... Gå in på  "cellsalive" och titta! Sen kommer vi att titta på cellens egen metabolism; d.v.s. både katabolism och anabolism. Vilka molekyler som är inblandade och betydelsen av ATP...